Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i Microsoft Word dokumentfilformat.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere.
 • Der er angivet DOI eller URL til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der undergår peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Manuskriptets længde
Indsendte artikler må maksimalt være på 55.000 enheder med mellemrum, inklusive fodnoter, litteraturliste, overskrifter og abstract.

Sprog
Artikler på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk modtages altid. Vi modtager artikler på andre europæiske sprog, hvis valget af sprog er relevant for artiklens indhold, og hvis det er muligt at finde passende reviewere, der behersker de pågældende sprog flydende.

Abstract
Artiklers abstract skal være på 150-200 ord. Hvis artiklen ikke er skrevet på engelsk, skal artiklen indeholde to abstracts: Et på artiklens sprog og et på engelsk.

Nøgleord
Artiklen skal suppleres med 4-5 nøgleord. Eksempler: visuel kultur, selvbiografier, blogging, demokrati. Hvis artiklen ikke er skrevet på engelsk, skal den suppleres med nøgleord på både artiklens sprog og på engelsk.

Skrifttype og -størrelse
Brødteksten skal være skriftstørrelse 12 og være skrevet med en af standardskrifttyperne (Times New Roman, Garamond, Calibri, Cambria, etc.).

Overskrifter
Artiklens overskrifter skal være korte og præcise. Teksten må maksimalt indeholde to niveauer af overskrifter (fx kapitler og underkapitler). Niveauerne skal indikeres tydeligt med skrifttype/-størrelse.

Fodnoter
Fodnoter skal så vidt muligt undgås. Hvis det er absolut nødvendigt at inkludere en note, skal fodnotefunktionen i word anvendes. Slutnoter bruges ikke.

Referencesystem
Dette tidsskrift anvender APA.

I tekster skal der refereres til forfatter, udgivelsesår og sidetal. Det kan gøres på forskellige måder. Eksempler:

 • Ifølge Smith er "blogging [...] blevet en allestedsnærværende måde at præsentere nyheder på online” (2014, s. 304).
 • Smith (2014) argumenterer for, at "blogging er blevet en allestedsnærværende måde at præsentere nyheder på online” (s. 304).
 • En anden central pointe er, at "blogging er blevet en allestedsnærværende måde at præsentere nyheder på online” (Smith, 2014, s. 304).

Lange citater på 40 ord eller mere skal fremhæves og rykkes ind uden citationstegn.

Parafraseringer skal referere til forfatter og udgivelsesår. APA opfordrer desuden til, at der tilføjes sidetal, men det er ikke påkrævet.
Eksempler:

 • Ifølge Smith (2014) præsenteres online nyheder ofte i et blogformat.
 • Over hele verden bruges blogging ofte til at præsentere nyheder online (Smith, 2014, s. 304)

Litteraturlisten skal formateres efter APA’s retningslinjer. Der skal angives DOI eller URL, hvor de er tilgængelige.
Eksempler:

 • Hansen, P., & Jensen, O.V. (1998). Typography on mobile websites. International Journal of Internet Studies, 4(2), 512-535.
 • Johnson, M.C. (2001). History of the British crime novel. Journal of English literature, 9, 61-74.
 • Smith, J. (2014). Blogging and Democracy: New Practices. London: JR Publications.

Anmeldelser
Anmeldelser følger de samme generelle retningslinjer som artikler, dog med følgende undtagelser:

 • Anmeldelser sendes ikke i peer review, men vurderes i dialog med tidsskriftets redaktører.
 • Anmeldelser skal have en længde på maksimalt 15.000 enheder med mellemrum.
 • Titlen på anmeldelsen skal harmonere med titlen på det værk, der anmeldes. Eksempel: Anmeldelse. Forfatter(e): Værkets titel. Forlag, udgivelsesår.

Læs en grundig korrektur på artikel eller anmeldelse inden indsendelse.

 

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.