Regionalitet i danske stednavne

med fokus på torp-, rød-, tved- og holt-navne

Forfattere

  • Birgit Eggert

Resumé

Regionality in Danish place names with focus on torp-, rød-, tved- and holt-names
By Birgit Eggert

In the author’s opinion there is a connection between the four place-name types in ‑torp, ‑rød, ‑tved and ‑holt, when we are talking about distribution, age and their situation in settlement history. All the four name types belong to the Viking Age and the Middle Ages. The torp-names reflect a new colonization of the mother town’s land, as well as reclamation of new land. The clearing names in ‑rød and ‑tved must reflect colonization of woodland, as the holt-names also do. But where the clearing names signify that the wood has been removed, the holt-names tell either of the former wood that existed before the clearing or that people moved into the wood without clearing it. The four place-name types are all inter-Nordic phenomena which spread out over the national borders. The names in ‑torp are found in all the Nordic countries as well as in the Viking colonies in the Danelaw and Normandy, but with a huge concentration in Denmark and in the southern part of Sweden. The rød-names are found mainly in the south and east of Denmark, as well as in Sweden and Norway, while the tved-names are found further west in Denmark, the Danelaw and Normandy as well as in Norway. But in Sweden there are only very few tved-names. The holt-names on the other hand are found in large numbers in all the Scandinavian countries, but like the rød-names they are absent from the Danelaw and Normandy. None of the four name types are thus typical just for Denmark, and therefore their regionality has to be seen in a larger perspective than a national one.

Referencer

Benson, Svend: Namngivning och namntypologi. Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1972, s. 34-40.
Brøndum-Nielsen, Johs.: Gammeldansk Grammatik I. 2. udg., København 1950.
Christensen, Lisbeth Eilersgaard: Stednavne som kilde til yngre jernalders samfundsstruktur. Nordiske navnes centralitet og regionalitet (red. Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen). Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm d. 4.-7. maj 2006. NORNA-rapporter 82, Uppsala 2007, s. 19-34.
Dam, Peder & Johnny Gøgsig Jakobsen: Danske middelalderlige rydningsbebyggelser. Nordiske navnes centralitet og regionalitet (red. Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen). Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm d. 4.-7. maj 2006. NORNA- rapporter 82, Uppsala 2007, s. 35-59.
Dam, Peder: De nordiske ‑torper: torp-grupper eller torp-variationer? Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Rapport fra Den 14. nordiske navneforskerkongres i Borgarnes, Island, 11.-14. august 2007. NORNA-rapporter 84, under udgivelse.
Danmarks Stednavne 1 ff. Udgivet af Stednavneudvalget/Institut for Navneforskning/Afdeling for Navneforskning, København 1922-.
Eggert, Birgit: Danske stednavne på ‑holt. Ph.d.-afhandling, København Universitet 2006. [Utrykt, men kan downloades i pdfformat på Nordisk Forskningsinstituts hjemmeside: nfi.ku.dk/publikationer/
Eggert, Birgit: Udbredelsen af danske stednavne på ‑holt. Nordiske navnes centralitet og regionalitet (red. Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen). Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm d. 4.-7. maj 2006. NORNA-rapporter 82, Uppsala 2007, s. 61-76.
Feilberg, H. F.: Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål 1-4, København 1886-1914.
Gammeltoft, Peder & Bent Jørgensen (red.): Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002. NORNA-rapporter 76, Uppsala 2003.
Hald, Kristian: The Cult of Odin in Danish Place-names. Early English & Norse studies (red. Arthur Brown & Peter Foote). Presented to Hugh Smith in honour of his 60th birthday, London 1963, s. 99-109.
Hald, Kristian: Vore Stednavne. 2. udg., København 1965.
Holmberg, Bente: Den hedenske gud Tyr i danske stednavne. Mange Bække Små (red. Vibeke Dalberg & Gillian Fellows-Jensen). Til John Kousgård Sørensen på tresårsdagen 6.12.1985, København 1986, s. 109-127.
Holmberg, Bente & Jan Skamby Madsen: Da kom en snekke … Havnepladser fra 1000- og 1100-tallet? Kuml, 1997-1998, s. 197-225.
Jørgensen, Bent: Stednavneordbog. 2. udg., København 1994.
Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700) 1-5, København 1881-1918.
Knudsen, Gunnar: Skovrydning i Danmark, belyst gennem Stednavnene. Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, 1938, s. 43-63.
Knudsen, Gunnar: De danske stednavne. Stednavne. Nordisk Kultur 5. Stockholm, Oslo & København 1939, s. 76-123.
Kousgård Sørensen, John: Navne og bebyggelse. Om ‑rød i Nordsjælland. Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. Rapport fra NORNAs 9. symposium i København d. 25.-27. oktober 1982. NORNA- rapporter 26, Uppsala 1984, s. 215-228.
Lerche Nielsen, Michael: Om dateringen af danske stednavne på ‑torp. Namn i en föränderlig värld (red. Gunilla Harling Kranck). Rapport från den 12. nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13-17 juni 1998. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 631, Studier i nordisk filologi 78, Helsingfors 2001, s. 186-199.
Lerche Nielse, Michael: Sognekriteriets betydning for vurderingen af torp-navnenes alder. Nordiske torp-navne (red. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen). Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002. NORNA-rapporter 76, Uppsala 2003, s. 177-202.
Lerche Nielsen, Michael: Bornholmske -torp-navne. Centralstatus eller periferi? Nordiske navnes centralitet og regionalitet (red. Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen). Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm d. 4.-7. maj 2006. NORNArapporter 82, Uppsala 2007, s. 145-170.
Norsk Stadnamnleksikon (red. Jørn Sandnes & Ola Stemshaug). 4. udg., Oslo 1997.
Pamp, Bengt: Ortnamnen i Skåne, Stockholm 1983.
Schmidt, Tom: Navneleddet holt i Norge. Forledd og utbredelse med hovedvekt på Østlandet. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Rapport fra Den 14. nordiske navneforskerkongres i Borgarnes, Island, 11.-14. august 2007. NORNA- rapporter 84, under udgivelse.
Svenskt ortnamnslexikon (red. Mats Wahlberg), Uppsala 2003.
Trap, J.P.: Danmark 1-12. 5. udg., København 1953-1973.
Urne, J.C.: J. C. Urnes bornholmske ordsamlinger. Det kongelige Bibliotek Thott 1507 4° og Ny kongelig Samling 726b 4°, 1755-1757.
Vikingernes Aros (red. Annette Damm), Højbjerg 2005.

Downloads

Publiceret

2008-10-24

Citation/Eksport

Eggert, B. (2008). Regionalitet i danske stednavne: med fokus på torp-, rød-, tved- og holt-navne. Hikuin, 35(35), 117. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110040