Historisk regionalitet på tværs af faggrænser

Forfattere

  • Peder Gammeltoft
  • Søren M. Sindbæk

Resumé

Referencer

Barth, F.: Introduction. Ethnic groups and Boundaries (red. F. Barth), Oslo 1969.
Brather, S.: Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternative. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 42, Berlin & New York 2004.
Bertelsen, T.: Værkstedstradition, mesterrelationer og bygherre, hikuin 30 (2003), s. 7-24.
Bourdieu, P.: Distinction. A social critique of the judgement of taste. New York & London 1986.
Bourdieu, P.: The Logic of Practice, Cambridge 1990.
Dacosta Kaufmann, T.: The Place of Art: Toward a Geography of Art. Chicago 2004.
Danmarks Stednavne. Udgivet af Stednavneudvalget/Institut for Navneforskning/ Afdeling for Navneforsking bd. 1-. København 1922-.
Díaz-Andreu, M. & T. Champion.: Introduction. Nationalism and archaeology in Europe (red. M. Díaz-Andreu & T. Champion), London 1996, s. 1-23.
Fabech, C., S. Hvass, U. Näsman & J. Ringtved: Settlement and Landscape – a presentation of a research programme and a conference. Settlement and Landscape (red. C. Fabech & J. Ringtved), Højbjerg 1999, s. 13-28.
Febvre, L.: La terre et l’évolution humaine: introduction géographique à l’histoire, Paris 1922.
Frandsen, L.: Nybro – gamle bro – et vejanlæg fra tidlig vikingetid. Mark og Montre – Årbog for Ribe Amts Museer 1999, s. 39-51.
Graves-Brown, P.: All things bright and beautiful? Species, ethnicity and cultural dynamics. Cultural identity and archaeology. The Construction of European Communities (red. P. Graves-Brown & S. Jones), London & New York 1996, s. 81-95.
Haussherr, R.: Überlegungen zum Stand der Kunstgeographie. Zwei Neuerscheinungen. Rheinische Vierteljahresblätter 30 (1965), s. 351-372.
Haussherr, R.: Kunstgeographie – Aufgaben, Grenzen, Möglichkeiten. Rheinische Vierteljahresblätter, 34 (1970), s. 158-171
Jankuhn, H.: Einführung in die Siedlungsarchäologie, Berlin 1977.
Jenkins, R.: Rethinking ethnicity: arguments and explorations. Thousand Oaks, CA 1997.
Jenkins, R.: Social identity, London & New York 2004.
Jones, S.: The archaeology of ethnicity: Constructing identities in the past and present, London 1997.
Karker, A.: Politikens Sproghistorie. Udviklingslinjer før nudansk. København 1996.
Kossinna, G.: Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie, Leipzig 1920.
Lucy, S.: Ethnic and Cultural Identities. The Archaeology of Identity – Approaches to Gender, Age, Status, Ethnicity and Religion (red. M. Díaz-Andreu, S. Lucy, S. Babić & D.N. Edwards), London & New York 2005, s. 86-109.
Nyborg, E.: Dansk træskulptur 1100-1400 – egenproduktion, import og eksport, hikuin 26 (1999), s. 167-190
Pohl, W.: Telling the Difference: Signs of ethnic Identity. Strategies of distinction (red. W. Pohl & H. Reimitz). Leiden, Boston, Köln 1998, s. 17-69.
Renfrew, C.: Alternative Models for Exchange and Spatial Distribution. Exchange Systems in Prehistory (red. T.K. Earle & J.E. Ericson), New York 1977, s. 71-90.
Ringsted, N.: Artefact diffusion – exchange, trade, and other explanations. Theoretical approaches to artefacts, settlement and society. Studies in honour of M.P. Malmer, Oxford 1987, s. 469-477.
Shennan, S.J.: Introduction. Archaeological approaches to Cultural Identity (red. S.J. Shennan), London 1989, s. 1-30.
Stoklund, B.: Kulturgrænser og økotyper. Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk (red. I. Adriansen & P.O. Christiansen), Ebeltoft 2003, s. 15-37.
Svanberg, F.: Decolonizing the Viking Age 1. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8º No. 43, Stockholm 2003.
Trigger, B.G.: Romanticism, Nationalism and Archaeology. Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology (red. P. L. Kohl & C. Fawcett), Cambridge 1995, s. 263-279.
Vellev, J.: Sløjfeportalerne omkring Randers, Romanske Stenarbejder 1, 1981, s. 9-68.
Werbart, B.: Role of archaeology in bridging the gap between Eastern and Western Europe. Quo vadis archaeologia. Whither Archaeology in the 21st century? (red. S. Kobylinski), Warsaw 2001, s. 57-65.

Downloads

Publiceret

2008-10-23

Citation/Eksport

Gammeltoft, P., & Sindbæk, S. M. (2008). Historisk regionalitet på tværs af faggrænser. Hikuin, 35(35), 7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110028