Eksempler på restaureringer af byhuse i Ribe fra 1957 til 2009

og eksempler på skæmmende kommunale afgørelser i det bevaringsværdige bybillede

Forfattere

  • Steffen M. Søndergaard

Nøgleord:

Ribe, Bygningsbbevaring, bygningsundersøgelser, restaurering, det kommunale ansvar

Resumé

Artiklen tager sit udgangspunkt i Ribes bygningsbevaringsmæssige guldalder i
1960’erne med tinglysningen af bevaringsdeklarationen for den gamle bydel og arkitekt
Hans Henrik Engqvists bygningsundersøgelser, registrant og skelsættende
restaureringer – og nogle af hans elevers efterfølgende arbejder. Disse arbejder blev
gennemført i et ideelt samarbejde med bygningsfredningsmyndighederne og Ribe
Kommunes tekniske forvaltning under stadsingeniør Axel Elmoses ledelse. Artiklens
efterskrift, det kommunale ansvar, udtrykker en kritisk holdning til nogle af resultaterne
af den kommunale forvaltnings senere administration og afgørelser i henhold
til bevaringsdeklarationen.

Downloads

Publiceret

2023-12-05