Om tidsskriftet

Det første nummer af By, marsk og geest blev udgivet af Den antikvariske Samling i 1989.

Det indeholdt udover museets årsberetning artikler om resultaterne af arkæologiske undersøgelser i Ribe.
Hovedtitlen blev valgt, fordi byen, marsklandet og det lidt højere liggende geestland var museets arbejdsmark.
Intentionen var, at tidsskriftet skulle være en kanal for publicering af artikler om emner indenfor arkæologi med afsæt i det sydvestjyske område. Dette er siden blevet opfyldt til fulde med en lang række spændende artikler med emner fra oldtid til nyere tid, men i lyset af Ribes betydning især med tyngde indenfor vikingetid og middelalder.

Fra og med BMG 22 indførtes fagfællebedømmelse af artiklerne, og tidsskriftet befinder sig i dag på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste, hvor anerkendte tidsskrifter kan optages efter vurdering af en faggruppe.
Undertitlen Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland signalerer et fagligt fokus på arkæologiske og historiske artikler omhandlende perioden indtil ca 1850.

Fra og med BMG 32 udgives tidsskriftet udelukkende elektronisk. Der er open acces.

God læselyst!