Sdr. Tranders
PDF

Citation/Eksport

Egholm Nielsen, L. (2023). Sdr. Tranders : Bebyggelse gennem 1.300 år fra yngre bronzealder til ældre germansk jernalder. ALABU • Tidsskrift for Nordjysk Kulturhistorie, (1), 96–144. https://doi.org/10.7146/alabu.vi1.140426

Resumé

Sdr. Tranders landsbykomplekset viser en bebyggelseskontinuitet som ikke ses mage i det nordjyske materiale. Lokaliteten ved Sdr. Tranders har været bebygget igennem ca. 1.300 år fra yngre bronzealder til yngre jernalder. Bebyggelsen opstår i yngre bronzealder per. VI med spredte enkeltliggende gård, men samles allerede i ældre førromersk jernalder til en landsby. Landsbystrukturen ændrer sig flere gange igennem jernalderen, ligesom hele landsbyen i yngre romersk jernalder flyttes mod øst, og samtidig anlægges også en gravplads syd for landsbyen. Der ses en markant forskel i byggetraditionen gennem de forskellige faser af landsbyen. Lokalitetens sammenbrud falder sammen med overgangen mellem ældre og yngre germansk jernalder og ses bl.a. ved en række 14C-dateringer og kan måske kædes sammen med de store vulkanudbrud og de efterfølgende klimaforandringer i årene efter 536 e.Kr.

https://doi.org/10.7146/alabu.vi1.140426
PDF
Creative Commons License

Dette værk er under følgende licens Creative Commons Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd).

Copyright (c) 2023 Lars Egholm Nielsen