Fleksibel webundervisning vokser med opgaverne

  • Turid Fennefoss it-vest
  • Jens Bennedsen it-vest

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Er det muligt at omsætte praktisk orienterede kurser til netstøttede undervisningsforløb og på den måde udvikle og udfordre form, koncepter for teknologianvendelse, didaktisk tænkning og læring? Udfordringen er stor, netop når der er tale om kurser, der dybest set er egentlig mesterlære, hvor den studerende lærer af eksemplets magt. Ja, mener Jens Bennedsen og Michael Caspersen, begge undervisere ved Datalogisk Institut på Aarhus Universitet. Deres ønske er at udfordre og udvikle undervisningsformerne på netop de praktisk orienterede kurser. Som prøveballon blev Java-programmeringskurset Introducerende Objektorienteret Programmering valgt. Et grundkursus i programmering, som henvender sig specifikt til voksne deltidsstuderende med vidt forskellig baggrund, hovedparten med en humanistisk uddannelse.

Publiceret
2003-04-20
Citation/Eksport
Fennefoss, T., & Bennedsen, J. (2003). Fleksibel webundervisning vokser med opgaverne. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.5007