Erfaringer med brug af multimediecases

  • Rikke Ørngreen Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Casebaseret undervisning har ligesom mange andre undervisningsformer fundet vej til de digitale, multimediale og virtuelle rum. Denne artikel beskæftiger sig med undervisningscases, der både er baseret på IKT-teknologier, i dette tilfælde webbaserede cases, og som er multimediale, dvs. gør brug af flere asynkrone og synkrone medieformer. Casene anvendes i dag primært som undervisningsmateriale i forbindelse med tilstedeværelsesundervisning, men bruges også i helt virtuelle online-forløb. I artiklen peges på områder, som kræver opmærksomhed under brug og udvikling af multimediecases, og på, hvordan en sådan undervisning kan gennemføres. Herunder gennemgås nogle forslag til værktøjer, som kan anvendes for at opnå en læringsproces, hvor de studerende er engagerede i undervisningen, og hvor de aktiveres til et højt refleksionsniveau, der både inddrager praksis fra casen, og som er funderet i fagets teori.

Publiceret
2003-03-16
Citation/Eksport
Ørngreen, R. (2003). Erfaringer med brug af multimediecases. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.5006