Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet

  • Annelise Agertoft Konsulentfirmaet Argo
  • Jørgen Lerche Nielsen Roskilde Universitetscenter

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Undervisning som plenumdiskussioner på nettet behøver ikke at resultere i total virtuel tavs-hed, men kan udvikle sig til en engageret dialog på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et eksempel på ’best practice’ beskriver forfatterne, hvordan det via bevidst tilrettelæggelse af forumstruktur, pensum og evalueringskrav kan lykkes at skabe en høj grad af interaktion, der giver deltagerne mulighed for både rum for refleksion og fleksibilitet. Ved at lade deltagerne føre ordet og selv indtage en meget synlig meta-reflekterende rolle kan underviseren lade de studerende bruge hinandens indlæg som ’tænkeredskaber’.

Publiceret
2003-03-16
Citation/Eksport
Agertoft, A., & Nielsen, J. (2003). Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.5003