Projektarbejde på nettet - sådan da

  • Simon Heilesen Roskilde Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Problemorienteret projektarbejde udført af grupper af studerende er en udbredt studieform på Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet, og den også har vundet indpas en del andre steder. Som alt andet projektarbejde stiller den store krav til deltagernes evne til at koordinere, samarbejde og dele viden. Artiklen handler om erfaringerne med at overføre denne arbejdsform til nettet i forbindelse med en åben uddannelse ved Roskilde Universitetscenter: Master i Computer-mediated Communication (MCC). Efter en kort beskrivelse af MCC-undervisningsformen redegøres for nogle af de faktorer, som spiller ind på en remediering af projektarbejdet til nettet, og afslutningsvis gives et eksempel på et vellykket netbaseret samarbejde.

Publiceret
2003-03-16
Citation/Eksport
Heilesen, S. (2003). Projektarbejde på nettet - sådan da. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.5002