En portal til webstøttet læring i sundhedsinformatik på lægestudiet

  • Jens Dørup Aarhus Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

I artiklen præsenteres den portal, som er udviklet til lægestudiet på Aarhus Universitet. Der er tale om en webbaseret portal til anvendelse på dagstudierne som et forsøg på at løse klassiske problemstillinger med kort tid til undervisning i IT og få ressourcer til undervisningen. Der videregives praktiske erfaringer med de studerendes anvendelse af portalens funktionaliteter, bl.a. øvelser, læringsredskaber, selvtest med multiple choice, ligesom de studerendes evaluering af portalen præsenteres. Nøgleord i forbindelse med portalen er fleksibilitet, motivation, diversitet i studentergruppens IT-kompetencer, holdundervisning i kombination med individuelt arbejde med IT-kompetencer og relevansen af IT-færdigheder i forhold til de øvrige elementer af studiet.

Publiceret
2003-03-16
Citation/Eksport
Dørup, J. (2003). En portal til webstøttet læring i sundhedsinformatik på lægestudiet. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.5001