Det sku’ vær’ så godt - tanker om e-learning og de mange problemer denne undervisningsform indebærer

  • Ole Lauridsen Aarhus School of Business

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Ud fra forfatterens praksiserfaring skitseres en håndfuld tilsyneladende gængse problemer i fjernundervisning og blended learning - altså hhv. den fuldstændig webbaserede undervisning og blandingen af webbaseret undervisning og tilstedeværelsesundervisning, de to typer af e-learning man opererer med. I artiklen præsenteres forklaringer på, hvorfor de forskellige vanskeligheder opstår, ligesom der også skitseres en række løsningsforslag. Samarbejdskontrakter, læringsstile og fleksibel tilrettelæggelse fremhæves som væsentlige bud på løsningsforslag.

Publiceret
2003-03-11
Citation/Eksport
Lauridsen, O. (2003). Det sku’ vær’ så godt - tanker om e-learning og de mange problemer denne undervisningsform indebærer. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.4999