Klædt på som online-underviser - kommunikation som barriere for netstøttet undervisning

  • Karin Levinsen Copenhagen Business School

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

På flere uddannelsesinstitutioner begynder det i disse år at blive et krav, at dele af undervisningen skal udbydes som rene online-forløb eller som kombinerede fremmøde- og online-forløb.Artiklen præsenterer et overblik over IKT-kompetencer og univeritetspædagogik og beskriver undervisernes læreproces, når man skal lære kommunikative kompetencer på ny, ved hjælp af Dreyfus’ og Dreyfus’ taksonomiske begreber. Endelig analyseres et konkret IKT-kursusforløb for undervisere med specielt fokus på kommunikationens rolle i teknologistøttet undervisning og samarbejde.

Publiceret
2003-03-11
Citation/Eksport
Levinsen, K. (2003). Klædt på som online-underviser - kommunikation som barriere for netstøttet undervisning. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.4997