Læring, kommunikation og samarbejde i virtuelle rum

  • Marianne Georgsen Aalborg Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Kommunikation, dialog og samarbejde er vigtige ingredienser i en moderne læringsforståelse. Derfor er viden om, hvad der får kommunikation til at fungere af afgørende betydning for netbaserede undervisnings- og læringsformer, hvor kommunikation og anden interaktion finder sted på tværs af tidslige og geografiske forskydninger. Dette er en vigtig del af grundlaget for at kunne udvikle bæredygtige netbaserede læringsuniverser. Denne artikel stiller skarpt på de ”små ting” i kommunikationen med det formål at øge bevidstheden om, hvilke teknikker vi benytter os af, når vi

Publiceret
2003-03-11
Citation/Eksport
Georgsen, M. (2003). Læring, kommunikation og samarbejde i virtuelle rum. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.4995