Hvorfor e-pædagogik?

  • Bent B. Andresen DPU

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Artiklen indeholder først en analyse af visioner om og erfaringer med omstilling til e-læring. I den forbindelse tages afsæt i følgende spørgsmål: Er der en god begrundelse for e-læring? Dernæst kobles til pædagogisk teori og begrebsdannelse. Et spørgsmål er her: hvordan kan man udvikle et personligt curriculum, der modsvarer deltagernes behov? Tredje og sidste del handler om didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af e-læring. Spørgsmålet er her: hvordan kan man udvikle e-læringskoncepter?

Publiceret
2003-03-11
Citation/Eksport
Andresen, B. (2003). Hvorfor e-pædagogik?. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.4994