Findes der en dansk tradition for netbaseret undervisning?

  • Jørgen Bang Aarhus Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

Artiklen diskuterer et dansk koncept for fjernundervisning på baggrund af en præsentation af begreberne fjernundervisning, Computer Supported Collaborative Learning og e-læring. Disse begreber sættes ind i en historisk kontekst, og således beskrives udviklingen af netbaseret undervisning i Danmark fra de første forsøg mellem IBM og Jysk Åbent Universitet over CTU og centerets støtte til teknologistøttet undervisning frem til i dag, hvor blended learning praktiseres bredt på universiteterne i Danmark. Den konstruktive dialog fremhæves som et vigtigt karaktertræk ved en dansk tradition for netbaseret undervisning. Endvidere præsenteres forskellige former for teknologi (computerkonferencer, internet-teknologier, video-konferencer) og læringsomgivelser, ligesom et konstruktivistisk læringssyn præsenteres og diskuteres.

Publiceret
2003-03-11
Citation/Eksport
Bang, J. (2003). Findes der en dansk tradition for netbaseret undervisning?. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.4993