Undervisningsformer på nettet - Forord

  • Simon Heilesen Roskilde Universitet
  • Helle Bækkelund Jensen Aalborg Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

I forordet til UNEV's første temapublikation introducerer redaktørerne temaet "Undervisningsformer på nettet". Betydningen af begreber som e-læring, undervisning og læring diskuteres, og temanummerets 15 bidrag præsenteres og sættes i relation til hinanden.

Publiceret
2003-03-11
Citation/Eksport
Heilesen, S., & Jensen, H. (2003). Undervisningsformer på nettet - Forord. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.4992