E-læring - teknologiens muligheder og perspektiver

  • Rasmus Blok Aarhus Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

Artiklen introducerer tekstbaserede computermedierede konferencer (CMC) og beskriver en række af de fordele (og ulemper) benyttelsen af denne teknologi, efter forfatterens erfaring og viden, kan have for undervisningen. Samtidigt fokuseres på den særegne karakteristik, som kommunikationen via computermedierede konferencer iscenesætter og peger på forskellige tilgange til en fordelagtig benyttelse af den. Endelig vil der til sidst være et kort afsnit om de muligheder CMC i øvrigt kan tilbyde uddannelsesinstitutionerne, når CMC allerede benyttes til e-læring.

Publiceret
2004-03-11
Citation/Eksport
Blok, R. (2004). E-læring - teknologiens muligheder og perspektiver. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 2(2). https://doi.org/10.7146/unev.v2i2.4990