Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School

  • Michael Pedersen Copenhagen Business School

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

CBS Learning Lab har evalueret flere platforme (se f.eks. www.ll.cbs.dk/pdf_filer/platform.pdf), som kan bruges til netstøttet undervisning. Med udgangspunkt i de pædagogiske principper for Det Erhvervsøkonomiske Fakultet anbefalede CBS LL i 2000 at anskaffe SiteScape Forum som CBS’s fælles platform for uddannelsernes integrering af netstøtte i undervisningen. Platformen er et konferencesystem, hvor de enkelte uddannelser kan opbygge de workspaces, diskussionsfora og kalendere, som det er relevant at arbejde med. Det er i SiteScape muligt at arbejde med både asynkron og synkron dialog.

Publiceret
2004-03-11
Citation/Eksport
Pedersen, M. (2004). Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 2(2). https://doi.org/10.7146/unev.v2i2.4987