E-læringsplatforme - pædagogiske potentialer - forord

  • Tom Nyvang Aalborg Universitet
  • Michael Pedersen Copenhagen Business School

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

Hensigten med dette temanummer er at give adgang til en række af de overvejelser forskellige universitetsmiljøer i Danmark har gjort i forbindelse med valg og nyttiggørelse af en e-læringsplatform. Forhåbentlig kan det hjælpe andre og samtidig føre til en dialog, der giver både bidragyderne til temanummeret, andre interesserede og redaktørerne ny indsigt i problemer og løsninger vedrørende valg og nyttiggørelse af e-læringsplatform.

Publiceret
2004-03-10
Citation/Eksport
Nyvang, T., & Pedersen, M. (2004). E-læringsplatforme - pædagogiske potentialer - forord. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 2(2). https://doi.org/10.7146/unev.v2i2.4981