Internet-telefoni i fjernundervisning

  • Jacob Thommesen Roskilde Universitetscenter

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

Artiklen diskuterer potentialet i at bruge synkron lyd i fjernundervisningen, med udgangspunkt dels i egne erfaringer med internet-telefoni, dels i forskellige teorier om computer-medieret kommunikation. Der argumenteres for, at teknologien kan bruges i situationer, hvor en mundtlig dialog er af afgørende betydning for læreprocessen, og hvor deltagerne er ordentligt forberedt. Behovet kan f.eks. opstå, når deltagere i en masteruddannelse kommer med forskellige forudsætninger, som kan resultere i meget forskellige fortolkninger og direkte misforståelser af stoffet. Her kan dialogen bruges til at udfordre de forskellige "forforståelser". Artiklen beskriver to konkrete eksempler, hvor et virtuelt møde blev brugt som opsamling på en netbaseret skriftlig diskussion.

Publiceret
2005-05-10
Citation/Eksport
Thommesen, J. (2005). Internet-telefoni i fjernundervisning. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 3(5). https://doi.org/10.7146/unev.v3i5.4960