Blogs og online-undervisning - Introduktion til et asynkront, dialogisk kommunikationsværktøj

  • Carsten Jessen Danmarks Pædagogiske Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

Online-undervisning har ligesom tilstedeværelsesundervisning brug for forskellige dialogformer, og derfor er der behov for forskellige kommunikationsredskaber, fordi disse hver for sig støtter bestemte former for dialoger og modarbejder andre. Blogs, der de seneste år har bredt sig hastig på internettet, tiltrækker sig i forbindelse interesse som et supplement til bl.a. elektroniske konferencesystemer. Artiklen introducerer blogs og argumenterer for, at disse i kraft af et personcentreret udgangspunkt er velegnede til at skabe uformelle, løst koblede netværk og støtter en kommunikation, der har centrale træk til fælles med den mundtlige samtale.

Publiceret
2005-05-10
Citation/Eksport
Jessen, C. (2005). Blogs og online-undervisning - Introduktion til et asynkront, dialogisk kommunikationsværktøj. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 3(5). https://doi.org/10.7146/unev.v3i5.4958