Onlineøvelser i udtaleundervisningen

Forfattere

  • Christian Jensen Copenhagen Business School
  • Inger Mees Copenhagen Business School

DOI:

https://doi.org/10.7146/unev.v4i7.4942

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

Undervisningen i udtale/fonetik på sprogfagene på højere læreanstalter kan med fordel understøttes af computerbaserede træningsprogrammer. I denne artikel beskriver vi et online øvelsesprogram, Phonex, og anvendelsen af dette som en integreret del af kurset Engelsk Udtale på BA i Erhvervssprog på CBS. Det samlede forløb evalueres dels ud fra de informationer der blev gemt i programmet, og dels ud fra en spørgeskemaundersøgelse om de studerendes oplevelse af arbejdet med onlineøvelserne. Vi konkluderer at forløbet var en succes, og at programmet virkede motiverende for de studerendes indsats. På baggrund af de indsamlede erfaringer beskriver vi til sidst i artiklen nogle videre udviklingsmuligheder.

Downloads

Publiceret

2006-03-07

Citation/Eksport

Jensen, C., & Mees, I. (2006). Onlineøvelser i udtaleundervisningen. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(7). https://doi.org/10.7146/unev.v4i7.4942