Bildens yta och djup - Grunder för en bildsemiotik

  • Göran Sonesson University of Lund
Keywords: Ikonicitet, Bilder, Varseblivning, Tecken, Modell

Abstract

 

Man kan urskilja två ursprung till bildsemiotiken, dels ur försöker att avleda en modell ur studiet av enskilda bilder, som växer fram ur kritiken av Barthes första, enligt alla kompetenta bedömare ganska misslyckade försök med utgångspunkt i en reklambild; och dels ur kritiken av Peirces ikonicitetsbegrepp hos Bierman, Lindekens och Eco och av det vardagliga bildbegreppet grundat på likhet hos Goodman, som också bygger på många missförstånd. I denna artikel diskuteras i viss mån den första traditionen, men huvuddelen ägnas åt den andra. En ny teori på fenomenologisk grundval angående den speciella form av ikonicitet som förekommer i bilder lägges fram, och denna ikonicitet kontrasteras med andra typer. En allmän indelning i primär och sekundär ikonicitet föreslages.

How to Cite
Sonesson, G. (1). Bildens yta och djup - Grunder för en bildsemiotik. Signs - International Journal of Semiotics, 4. Retrieved from https://tidsskrift.dk/signs/article/view/98023
Section
Scandinavian Section