Nogle Vielser i danske Købstæder i Aarene 1661—1712.

  • Holger Malling
Publiceret
1927-01-01
Citation/Eksport
Malling, H. (1927). Nogle Vielser i danske Købstæder i Aarene 1661—1712. Personalhistorisk Tidsskrift, 48(8_6_0304), 204-207. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79116