Tilbage til artikeldetaljer Nogle Vielser i danske Købstæder i Aarene 1661—1712. Download Download PDF