Interessevaretagelse: fra faste forhold til professionelle forbindelser?

Forfattere

  • Anne Skorkjær Binderkrantz

DOI:

https://doi.org/10.7146/okonomi-og-politik.v95i3-4.135553

Resumé

I 2003, da Magtudredningens hovedrapport udkom, var historien om interessevaretagelse i dansk politik i høj grad et spørgsmål om de organiserede interessers samspil med politiske myndigheder. I løbet af de seneste 20 år er kredsen af eksterne aktører, der arbejder med interessevaretagelse, blevet langt bredere, og professionelle lobbyfirmaer spiller en større rolle. Samtidig foregår interessevaretagelsen på flere arenaer: betydningen af medier og meningsdannelse er stadig mere vigtig, og de sociale medier har tilføjet en helt ny kommunikationskanal. Endelig er interessevaretagelse i dag langt mere professionaliseret end tidligere. Artiklen diskuterer disse udviklingstræk og peger på, hvilke spørgsmål de rejser som centrale i en ny magtudredning. Det gælder f.eks. konsekvenserne for balancen mellem forskellige interesser og for interesseorganisationernes evne til at kanalisere befolkningens interesser ind i det politiske system.

Forfatterbiografi

Anne Skorkjær Binderkrantz

Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2023-01-10

Citation/Eksport

Binderkrantz, A. S. (2023) “Interessevaretagelse: fra faste forhold til professionelle forbindelser?”, Økonomi & Politik, 95(3-4), s. 64–75. doi: 10.7146/okonomi-og-politik.v95i3-4.135553.