Samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv er win-win

Forfattere

  • Mads Eriksen Storm

DOI:

https://doi.org/10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134173

Resumé

Offentlige forskningsinvesteringer er afgørende for det danske erhvervsliv, hvis vi fortsat skal være innovative og konkurrencedygtige. Store globale udfordringer såsom klimaforandringerne kræver forskning og nye løsninger. Udenlandske studier viser, at for hver krone, det offentlige investerer i forskning og udvikling, får samfundet værdi for mellem 1,2-1,5 kr. Offentlig forskning er endvidere afgørende for vor tids største erhvervssucces – Life Science. Desværre er mange danske universiteter tilbageholdende med at samarbejde med eksterne partnere, da f.eks. fondsbevillinger sjældent dækker samtlige omkostninger ved projektet. Dansk Erhverv foreslår på den baggrund, at det gøres langt mere attraktivt at samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Vi foreslår, at der laves en samlet pulje af offentlige midler, der tildeles til universiteter, der øger samarbejdet med det omgivende samfund. Det samlede mål med denne nye forskningspolitik er, at offentlige og private forskningsinvesteringer skal udgøre 4 pct. af BNP i 2030 mod 3 pct. i dag.

Forfatterbiografi

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitiskchef i Dansk Erhverv,

Downloads

Publiceret

2022-10-10

Citation/Eksport

Storm, M. E. (2022) “Samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv er win-win”, Økonomi & Politik, 95(2), s. 116–122. doi: 10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134173.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)