Fællesskab som drivkraft for den grønne omstilling

Forfattere

  • Simon Lex
  • Quentin Gausset

DOI:

https://doi.org/10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134165

Resumé

Politiske beslutningstagere i Danmark fremhæver missionsdrevne partnerskaber som en metode til at realisere den ambitiøse klimalov om at opnå en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030. Missionerne baserer sig på et tværgående samarbejde mellem aktører fra industrien, universiteterne, civilsamfundet og offentlige institutioner. På trods af denne politiske ambition oplever deltagere i sådanne partnerskaber vanskeligheder ved at samarbejde på tværs af divergerende tilgange, interesser, procedurer og forståelser. Spørgsmålet er, hvordan partnerskaberne formår at organisere et meningsfuldt og værdiskabende samarbejde? På den baggrund fremlægger vi i denne artikel tre typer fællesskaber, hvor organisationer på tværs af interesser og fagligheder samarbejder for at fremme den grønne omstilling. Vi sætter fokus på tætknyttede fællesskaber som økosamfund og fødevarefællesskaber, løstknyttede fællesskaber, som madspildsforeninger, samt et tværorganisatorisk samarbejde mellem forskere og praktikere. Derigennem viser artiklen eksempler på, hvordan fællesskaber kan samle tværgående tilgange, forståelser og interesser og derved fungere som drivkraft for den grønne omstilling. 

Forfatterbiografier

Simon Lex

Lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Quentin Gausset

Lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2022-10-10

Citation/Eksport

Lex, S. og Gausset, Q. (2022) “Fællesskab som drivkraft for den grønne omstilling”, Økonomi & Politik, 95(2), s. 51–60. doi: 10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134165.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)