One-size does not fit all – En undersøgelse af danske diplomatiske repræsentationers brug af sociale medier til offentlighedsdiplomati

  • Signe Rázaga Agnild
  • Franciska Kirkegaard Flugt
Nøgleord: cybersikkerhed, sociale medier, SoMe, offentlighedsdiplomati

Resumé

Hvordan anvender danske diplomatiske repræsentationer sociale medier så forskellige steder som Rom, Riyadh og Reykjavik? Der findes ikke en onesize-fits-all, når det gælder offentlighedsdiplomati på sociale medier. Variationen i både outreach, indhold og engagement på repræsentationernes sociale medier viser, at der ikke findes én samlet forklaring på brugen af SoMe til offentlighedsdiplomati. Snarere bliver tilstedeværelse og aktivitet på SoMe bestemt af den lokale kontekst, de ressourcer, de enkelte repræsentationer har til rådighed i hverdagen, samt den enkeltes forståelse af, hvad en moderne diplomat er og skal være i fremtiden.

Forfatterbiografier

Signe Rázaga Agnild

cand.scient.pol, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Franciska Kirkegaard Flugt

cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Publiceret
2020-10-20
Citation/Eksport
Agnild, S. og Flugt, F. (2020) “One-size does not fit all – En undersøgelse af danske diplomatiske repræsentationers brug af sociale medier til offentlighedsdiplomati”, Økonomi & Politik, 93(Oktober), s. 150-157. doi: 10.7146/okonomi-og-politik.v93iOktober.122537.