Moderne tider. Aktiv krisestyring – er Keynes tilbage?

  • Finn Olesen
Nøgleord: cybersikkerhed, krisestyring, keynes, keynesianisme

Resumé

På sin vis har forskningen i Keynes’ forfatterskab vist sig at være særdeles sejlivet. Således dannede dette baggrunden for den keynesianske æra og gav nogen inspiration til den ny-keynesianske teoridannelse. Der forskes også stadigvæk aktivt i forfatterskabet især inden for post keynesianske kredse. Om end i perioder under pres forsvandt keynesianismen dog aldrig helt, og efter The Great Recession og Covid-19-pandemien er keynesianismen så aktivt tilbage i makroteorien? Og hvad med den post keynesianske tænkning? Vinder denne også øget anerkendelse? Om især disse aspekter handler nærværende artikel.

Forfatterbiografi

Finn Olesen

Professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Publiceret
2020-10-20
Citation/Eksport
Olesen, F. (2020) “Moderne tider. Aktiv krisestyring – er Keynes tilbage?”, Økonomi & Politik, 93(Oktober), s. 91-101. doi: 10.7146/okonomi-og-politik.v93iOktober.122530.