Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen?

Forfattere

  • Karsten Friis

DOI:

https://doi.org/10.7146/okonomi-og-politik.v93iOktober.122526

Nøgleord:

cybersecurity, cybersikkerhed, cyberoperations, cyberspace, sikkerhedspolitik

Resumé

Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og hva sier internasjonal rett og normer om dette? Og hva kan de sikkerhetspolitiske konsekvensene bli av økt bruk av offensive cyberoperasjoner? Denne artikkelen diskuterer denne sikkerhetspolitiske utviklingen i kombinasjon med en analyse av det relevante internasjonale rettslige rammeverket. Artikkelen begynner med en redegjørelse av USAs nye tilnærming til offensive operasjoner, knytte til de to begrepene “persistent engagement” og “defend forward”. Deretter følger en kort case-studie på Norges tilnærming til offensive cyber operasjoner, noe som bringer oss til “Responsibility of States of International Wrongful Acts”-lovverket, som er det mest relevante med tanke på offensive cyberangrep utenom væpnet konflikt. Artikkelen avsluttes med en diskusjon av dilemmaer i skjøringspunktet sikkerhetspolitikk og folkerett.

Forfatterbiografi

Karsten Friis

Norsk utenrikspolitisk
institutt (NUPI).

Downloads

Publiceret

2020-10-20

Citation/Eksport

Friis, K. (2020) “Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen?”, Økonomi & Politik, 93(3), s. 30–44. doi: 10.7146/okonomi-og-politik.v93iOktober.122526.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)