Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Manuskriptvejledning for Økonomi & Politik i Open Access

Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftet.

Økonomi & Politik udkommer fire gange årligt. Hver udgivelse består af en temasektion og en sektion med artikler uden for tema. Temasektionen planlægges og koordineres af én eller flere udpegede temaredaktører. Økonomi & Politik indeholder desuden reviewartikler, der diskuterer et udvalgt samfundsrelevant fænomen enten i relation til den litteratur, der er udgivet på området eller i relation til aktuelle politiske og økonomiske udviklingstendenser. Endelig offentliggøres anmeldelser af aktuelle udgivelser, der fokuserer på økonomiske og politiske udviklingstendenser af relevans for Danmark.

Artikler i Økonomi & Politik er udfærdiget i et tilgængeligt sprog, der gør at den gennemsnitlige ansatte i central- og kommunalforvaltningen eller den private sektor kan læse dem uden problemer. Det betyder ikke, at den akademiske standard er lav. Der er fortsat udelukkende tale om artikler af høj standard, der kan publiceres i Økonomi & Politik. Alle artikler gennemgår en anonymiseret reviewproces.
For alle artikler gælder, at manuskripter skal opfylde visse formkrav, der er gengivet nedenfor:


Formkrav
Alle citater oversættes til dansk efterfulgt af: (oversat af forfatter).
Referencer og litteraturliste følger Harvard-systemet
I teksten:
… globaliseringen er en nødvendig myte (Hirst og Thompson, 1999: 17).
… ifølge Hirst og Thompson (1999: 17) er globaliseringen en nødvendig myte.
… globaliseringen har demokratiske konsekvenser (Archibugi o.a., 1998: 2)
I litteraturlisten:
Hirst, Paul og Grahame Thompson (1999), Globalization in Question, London: Polity Press.
Archibugi, Daniele, David Held og Martin Köhler (1998), “Introduction” i Daniele Archibugi, David Held og Martin Köhler, red., Re-imagining Political Community, Stanford, California: Stanford University Press, pp. 1-10.
Massey, Andrew (2004), “Modernization as Europeanisation”, Policy Studies, 25(1): 19-33.

Anvend så få overskriftsniveauer som muligt. Titel og overskrift holdes i fed skrifttype, underoverskrift i kursiv (ingen nummerering af overskrifter).
Overskrifter gives meningsindhold. D.v.s. overskrifter à la ”Indledning”, ”Analyse”, ”Metode”, ”Data” ”Perspektivering”, ”Diskussion” og ”Konklusion” skal omformuleres så de indeholder en besked om, hvad der konkret står i den efterfølgende tekst.

Ingen fodnoter. Så få slutnoter som muligt – slutnoter bruges ikke til referencer.

Der skrives i Times New Roman størrelse 12

Ikke fast højrekant

1,5 linjeafstand

Linjeafstand mellem afsnit

Dansk titel og resumé på max 150 ord

Engelsk titel og abstract på max 150 ord

Figurer og tabeller nummereres og gives overskrifter. Ex. Tabel 1: BNP i Danmark og Sverige, 1990-2009. Figurer og tabeller placeres på det sted i manuskriptet, hvor de cirka ønskes placeres i den trykte version.

Figurer og andet billedmateriale skal indsendes som selvstændige filer i tilstrækkelig høj opløsning (min. 300 ppi) og i originalt filformat (f.eks. EXCEL). De må ikke være ”klippet/kopieret” fra et andet program og indsat i manuskriptet. Angiv figur-/tabelnummer og henvis til dette i omtalen. Undlad henvisninger af typen "se figuren ovenfor/nedenfor".

Forfatteren(-ne) modtager elektronisk en ombrudt kopi (pdf-fil) af artiklen til korrekturlæsning, der skal kontrolleres og tilbagesendes til forlaget inden den fastsatte frist.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.