J. T. Bayer, Den gjældende Told-, Skibsfarts og Brænderiafgiftslovgivning, Alt hvad der af gjældende Anordninger og officielle administrative Ciroulærer og andre Bestemmelser vedkommer Skibsfart og Brændevinsbrænding, forsaavidt det staar i Forhold til eller Forbindelse med Toldvæsenet; med Forordningen af Iste Februar 1797 som Udgangspunkt. Systematisk samlet, ordnet, kombineret og udgivet. 1876. A. F. Høst.

Forfattere

  • A. P.

Forfatterbiografi

A. P.

N/A

Downloads

Publiceret

1877-01-01

Citation/Eksport

P., A. (1877). J. T. Bayer, Den gjældende Told-, Skibsfarts og Brænderiafgiftslovgivning, Alt hvad der af gjældende Anordninger og officielle administrative Ciroulærer og andre Bestemmelser vedkommer Skibsfart og Brændevinsbrænding, forsaavidt det staar i Forhold til eller Forbindelse med Toldvæsenet; med Forordningen af Iste Februar 1797 som Udgangspunkt. Systematisk samlet, ordnet, kombineret og udgivet. 1876. A. F. Høst. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/64502