Tilbage til artikeldetaljer J. T. Bayer, Den gjældende Told-, Skibsfarts og Brænderiafgiftslovgivning, Alt hvad der af gjældende Anordninger og officielle administrative Ciroulærer og andre Bestemmelser vedkommer Skibsfart og Brændevinsbrænding, forsaavidt det staar i Forhold til eller Forbindelse med Toldvæsenet; med Forordningen af Iste Februar 1797 som Udgangspunkt. Systematisk samlet, ordnet, kombineret og udgivet. 1876. A. F. Høst. Download Download PDF