Det danske Socialdemokratis Historie fra 1871 til 1921. Festskrift i Anledning af 50 Aars Jubilæet ved E. WIINBLAD og ALSING ANDERSEN. Kbhvn. 1922. Socialdemokratiets Forlag „Fremad". I -11. 352 og 365 S.

Forfattere

  • Even Marstrand

Forfatterbiografi

Even Marstrand

N/A

Downloads

Publiceret

1922-01-01

Citation/Eksport

Marstrand, E. (1922). Det danske Socialdemokratis Historie fra 1871 til 1921. Festskrift i Anledning af 50 Aars Jubilæet ved E. WIINBLAD og ALSING ANDERSEN. Kbhvn. 1922. Socialdemokratiets Forlag „Fremad". I -11. 352 og 365 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59645