Tilbage til artikeldetaljer Det danske Socialdemokratis Historie fra 1871 til 1921. Festskrift i Anledning af 50 Aars Jubilæet ved E. WIINBLAD og ALSING ANDERSEN. Kbhvn. 1922. Socialdemokratiets Forlag „Fremad". I -11. 352 og 365 S.