JOHS. DALHOFF og EDV. PM. MACKEPRANG. De bedre stillede Familjers Udgifter. En socialstatistisk Undersøgelse over de forskellige Fornødenheders Størrelse og Betydning paa Grundlag af Husfædre» og Husmødres Regnskaber. (Socialøkonomisk Skrifter VI). København og Kristiania 1906. Gyldendalske N. F. (80 S.).

Forfattere

  • Adolph Jensen

Forfatterbiografi

Adolph Jensen

N/A

Downloads

Publiceret

1906-01-01

Citation/Eksport

Jensen, A. (1906). JOHS. DALHOFF og EDV. PM. MACKEPRANG. De bedre stillede Familjers Udgifter. En socialstatistisk Undersøgelse over de forskellige Fornødenheders Størrelse og Betydning paa Grundlag af Husfædre» og Husmødres Regnskaber. (Socialøkonomisk Skrifter VI). København og Kristiania 1906. Gyldendalske N. F. (80 S.). Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58597