Tilbage til artikeldetaljer JOHS. DALHOFF og EDV. PM. MACKEPRANG. De bedre stillede Familjers Udgifter. En socialstatistisk Undersøgelse over de forskellige Fornødenheders Størrelse og Betydning paa Grundlag af Husfædre» og Husmødres Regnskaber. (Socialøkonomisk Skrifter VI). København og Kristiania 1906. Gyldendalske N. F. (80 S.). Download Download PDF