Offentlighed og Public Relations

Lars Heltoft

Abstract


Lars Heltoft, der er en af grundlæggerne af Public Relationsuddannelsen
på Roskilde Universitetscenter, kaster i artiklen et kritisk blik på den
akademiske forskning i feltet public relations. Selv i nyere udgaver af
PR-forskningen - af mange anset for "progressive", f.eks. James
Grunings og Jon Whites arbejder - ser Lars Heltoft tydelige spor af PR-
professionens selvforståelse og legitimationsbehov. Resultatet er, at den
"offentlighed", der burde være kernen i den videnskabelige beskæftigelse
med public relations, "forsvinder i den blå luft". Han argumenterer for, at
Habermas´ forestilling om "offentlighed" stadig institutionaliserer mulig-
heden for kritisk diskurs inden for feltet, samtidig med at han i sproghand-
lingsteoretisk perspektiv problematiserer Habermas´ legitimationsbegreb,
fordi det undtager private virksomheder og organisationer.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v9i20.964

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK


ISSN: 1901-9726

Hosted by the Royal Danish Library