Avisens paratekst - et nyt område for medieforskningen

  • Finn Frandsen

Abstract

En paratekst er den "tærskel" som læseren må overskride, før han eller hun når ind til den "egentlige" tekst - det kan være titel, forord, dedikationer, indholdsfortegnelse el.lign. En paratekst står altså ved siden af den egentlige tekst og foregriber og indvirker på receptionen af den. Paratekster i aviser er et fænomen, som har grebet om sig siden den første redaktør satte den første overskrift på spalten. Især nutidens tabloidpresse rummer et mylder af forløbere, rubrikker, mel- lemrubrikker, boxe etc., som hurtigt og præcist styrer læselysten i den rigtige retning. Denne indledning er således et eksempel på en paratekst, som har til formål at vække den kritiske - og måske skeptiske - læsers interesse for et interessant, men ikke ganske lettilgængeligt forskningsområde. Den følgende artikel er en primært sprogvidenskabeligt funderet, teo- retisk diskuterende præsentation af avisens paratekst - dens journa- listiske status, struktur og funktion, illustreret med eksempler fra fransk "informativ" presse. Dens mål er at etablere en terminologi på et felt, som journalister og medieforskere hidtil har angrebet "intuitivt". Hermed får man en basis for komparative analyser mellem avistyper og forskellige nationale traditioner. Og man får præciseret, at tekster og budskaber er heterogene og kontekstbundne.
Published
1991-09-01
How to Cite
Frandsen, F. (1991). Avisens paratekst - et nyt område for medieforskningen. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 7(16), 19 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v7i16.947
Section
Articles