Nordisk dagspresstruktur i slutet av 1980-talet

  • Karl Erik Gustafsson

Abstract

Dagspressen i Norden har op gennem firserne forbedret sin position - totaloplaget er vokset og udgivelsesfrekvensen er øget. Prognoser fra forskellige samfundsforskere lød for 10-15 år siden ellers på stagnation og voldsom omlægning, ikke mindst på grund af konkurrence fra de elek- troniske medier. Dagspressen har dog ændret sig og den står ikke mindst i Danmark over for store udfordringer. Karl Erik Gustavsson tegner da i sin artikel et nuan- ceret billede af ligheder og ikke mindst forskelle på dagspresseområdet i de forskellige nordiske lande, hvor typologi, læsemønstre og indtægtsfor- hold udviser stor variation. En væsentlig faktor bag disse forskelle, som placerer Danmark nederst i hierarkiet blandt de stærkt aviskonsumerende broderlande, er statsstøtten til dagbladene, hvor den direkte og selektive støtte har vist sig at gavne branchen som helhed.
Published
1991-09-01
How to Cite
Gustafsson, K. (1991). Nordisk dagspresstruktur i slutet av 1980-talet. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 7(16), 15 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v7i16.905
Section
Articles