Kommunikation og EDB. Om sprogbrugsanalysens relevans for analyse, udvikling og vurdering af EDB-systemer

  • Peter Bøgh Andersen
  • Niels Erik Wille

Abstract

Den ny informationsteknologi ændrer på omfattende vis de overordnede strukturer for administrative organisationer og industrielle produktionsprocesser såvel som afgørende forhold i kultur og hverdagsliv. EDB ændrer imidlertid ikke blot de overordnede organisa- tionsstrukturer. Indførelse af EDB griber dybt ind i den enkelte persons måde at begribe og gribe sin arbejdsfunk- tion an på. I artiklen "Kommunikation og EDB" analyserer Peter Bøgh Andersen og Niels Erik Wille ved hjælp af prag- matikkens sprogbrugsbegreber den ændrede bevidsthed og arbejdsprocesser som indførelse af EDB-teknologi vil medføre. Artiklen giver på en anden led en tilgang til den bruger- orienterede teknologivurdering, idet den viser betydningen af interaktionsteoretiske, eller bredt formuleret humani- stiske, synsvinkler på udformningen af det EDB-programmel (software) som er en afgørende del af informationsteknolo- giens virkemåde.
Published
1986-08-22
How to Cite
Andersen, P., & Wille, N. (1986). Kommunikation og EDB. Om sprogbrugsanalysens relevans for analyse, udvikling og vurdering af EDB-systemer. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 2(2), 25 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v2i2.686