Intelligent design af fokusgrupper - om metodisk design af fokusgrupper og menneskets forskellige intelligenser

Authors

  • Lene Heiselberg

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v24i45.509

Abstract

Når man arbejder professionelt med at gennemføre kvalitative mini- og fokusgruppeanalyser, kan det ikke undgås, at man som moderator indimellem tænker: Hvorfor deltager hun ikke? Hvad kan jeg gøre for at inkludere hende i diskussionen? Ofte skyldes nogle deltageres manglende engagement, at mini- eller fokusgruppens metodiske design favoriserer de deltagere, som har en fremtrædende verbalsproglig intelligens, og samtidig ekskluderes de, der har andre fremtrædende intelligenser, fra at yde det maksimale. En sådan situation er meget uheldig og kan i værste fald give en undersøgelse bias. Derfor har vi i DR Medieforskning arbejdet med en pragmatisk tilgang til problemet, hvor vi har afprøvet et metodisk design, som inkluderer kvalitative interviewteknikker og procesværktøjer, som appellerer til samtlige intelligenser. Som et resultat af en målrettet indsats for at inkludere flere intelligenser i det metodiske design, oplever vi, at deltagerne har mere lyst til at engagere sig og gør det med større selvsikkerhed. Desuden oplever vi i mindre grad fænomenet “cognitive tuning” , og derfor kan vi arbejde med flere og bedre data i analyse- og fortolkningsfasen. Intelligent design of focus groups - article about methodological design of focus groups and the different intelligences When you work professionally with the conducting and moderating of qualitative mini- and focus groups, you can't avoid sometimes thinking: Why isn’t she participating? What can I do to include her in the discussion? A participant's apparent lack of enthusiasm is often caused by the methodological design of the focus group giving preference to participants who have an explicit verbal intelligence, and as a consequence excludes participants with other explicit intelligences from contributing. A situation like the one described above is very undesirable and in a worst-case scenario it can cause a study to be biased. In order to try to solve this problem DR Media Research applied a methodological design which includes qualitative interviewing techniques and processing tools, which appeal to all of the intelligences instead of just one. As a result of this work, we find that the participants are more eager to participate and that they do it with greater self-confidence. In addition we encounter less cognitive tuning, and are therefore able to work with richer data in the phases of analysis and interpretation.

Author Biography

Lene Heiselberg

media researcher, DR Medieforskning

Downloads

Published

2008-12-02

How to Cite

Heiselberg, L. (2008). Intelligent design af fokusgrupper - om metodisk design af fokusgrupper og menneskets forskellige intelligenser. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 24(45), 13 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v24i45.509