The international extent and elasticity of lifestyle television

Authors

  • Pia Majbritt Jensen Aarhus University

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v24i45.503

Abstract

Lifestyle is a TV genre that exists predominantly on the screens of Northern Europe and Anglophone countries such as the UK, the USA and Australia. Hence, lifestyle formats are not traded globally but rather trans-nationally within a distinct geo-linguistic region. Nonetheless, lifestyle programming is still produced very differently within this region according to the media systemic conditions of the specific national TV markets and the specific broadcasters and channels in question. As such, the lifestyle genre is indeed tremendously flexible and elastic and can be used in a diverse number of ways, catering for local broadcasters’ image and target groups, local markets’ competitive conditions, media regulations, and history. This article investigates the international extent of the genre and looks into possible explanations for its Anglophone and Northern European bias. Subsequently, the great elasticity of the genre is examined by way of a thorough analysis of the Australian and Danish versions of the program format The Block, which will demonstrate precisely how the genre can be adapted radically differently to suit two diverse broadcasters and their diverse conditions. Livsstilsgenrens internationale udbredelse og elasticitet Artiklen tager et produktionsperspektiv på livsstils-tv, der er en relativt ny underholdningsgenre. Den har sine historiske rødder i de didaktiske faktagenrer, men dens moderne, mere underholdende[,] version blev født på britisk tv’s primetime i 1990’erne, hvorfra den spredtes internationalt, hovedsageligt til andre angelsaksiske lande samt Danmark og resten af Nordeuropa. Et andet karakteristika ved genren er, at livsstilsprogrammerne i stigende omfang handles på det internationale tv-marked som programformater, der efterfølgende versioneres lokalt på en sådan måde, at de passes ind efter markedsforhold uden for deres originale hjemmemarked. Livsstilsformaterne danner således en ny og anderledes og stærkt globaliseret forretnings- og produktionsmodel. På trods af det synes livsstilsgenren at være umådeligt elastisk, og de samme livsstilsformater produceres på meget forskellige måder fra land til land alt efter de lokale markeders mediesystemiske forhold. Artiklen undersøger først den internationale udbredelse af livsstilsgenren og mulige forklaringer på dens angelsaksiske og nordeuropæiske bias. Gennem en komparativ analyse af henholdsvis den australske og den danske versionering af formatet The Block (på dansk Huset) undersøges herefter genrens elasticitet. Den komparative analyse demonstrerer, hvordan genren versioneres radikalt forskelligt i de to lande, og hvordan formatet tilpasses to forskellige broadcastere og deres forskellige forhold på to nationale markeder, der hver for sig er præget af konkurrencemæssige, mediepolitiske og tv-historiske forskelle. Til slut argumenterer artiklen for, at nationale kulturforskelle blot kan tilbyde en mindre del af forklaringen på de radikale forskelle mellem de to versioneringer. I stedet vil en nærmere analyse af de lokale mediesystemiske forhold, der former lokale produktionsforhold, give en mere detaljeret og tilbundsgående forklaring på og forståelse af forskellene.

Author Biography

Pia Majbritt Jensen, Aarhus University

Information and Medie Studies Assistant Professor, PhD

Downloads

Published

2008-12-02

How to Cite

Jensen, P. M. (2008). The international extent and elasticity of lifestyle television. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 24(45), 14 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v24i45.503