Mediernes lyd. En multimodal analysemetode

  • Birger Langkjær Department of Scandinavian Studies and Linguistics, University of Copenhagen

Abstract

Der er en voksende mængde af akademiske artikler og bøger om lyd i medier. Særligt filmen er velbeskrevet, men også andre områder er i vækst. Artiklen ser derfor udfordringen i at integrere forståelsen af lyd i den øvrige medieforskning, frem for at fastholde lyden med status af et særligt område. En væsentlig barriere for denne integration er manglen på konkrete redskaber til at analysere lydens rolle og funktion i audiovisuelle medier. Artiklen gør derfor tre ting: 1) Den peger på en række fundamentale træk ved lyd som kræver særlig opmærksomhed, 2) den ser på, hvordan lyden indgår i mere omfattende multimodale sammenhænge og 3) den giver en række anvisninger på, hvordan man med fordel og med præcision til følge kan inddrage det lydlige i analysen af medier.
Published
2006-06-23
How to Cite
Langkjær, B. (2006). Mediernes lyd. En multimodal analysemetode. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 22(40), 13 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v22i40.440