Fra monteret monolog til direkte dialog

  • Freja Sørine Adler Berg Copenhagen University

Abstract

Siden nedlæggelsen af montageafdelingen i DR i 2008 har dansk public service-taleradio været kritiseret for at mangle kunstneriske ambitioner. I artiklen bliver det dokumenteret, at P1 og Radio24syv vægter aktualitet, lytterengagement og lytterinteraktivitet over de tidskrævende, monterede formater. Den kvantitative indholdsanalyse af en uges programmer i 2007 og 2015 viser et fald i formidlingsformer som oplæsning, reportage, interviews uden for studiet, dokumentar og drama. Dertil måles en stigning i studieinterviews og dialog. Gennem en dokumentanalyse vurderes det, at både DR og Radio24syv ønsker at være brede og modtagerorienterede. Det konkluderes, at der er sket en ensretning af formidlingsformerne siden 2007, og at public service-taleradioen i den forstand blevet mere smal i dens udbud. Artiklen er samtidig et metodisk eksempel på, hvordan man kan arbejde kvantitativt med radiooutput. 

Author Biography

Freja Sørine Adler Berg, Copenhagen University
Department of Media, Cognition, and Communication

References

Litteratur Anderson, C. (2006). The Long Tail. How Endless Choice is Creating Unlimited Demand. London: Random House Business Books. Berry, R. (2015). A Golden Age of Podcasting? Evaluating Serial in the Context of Podcast Histories. Journal of Radio & Audio Media, 22:2, 170-178. Bruun, H. & Frandsen, K. (1991). Radioæstetik og analysemetode. MedieKultur vol. 7, nr. 15, 67-82 Carstensen, M. B., & Svith, F., & Mouritsen, P. (2007). DR og TV2 – i folkets tjeneste. Århus: Forlaget Ajour. Chignell, H. (2009). Key Concepts in Radio Studies. London: SAGE Publications Ltd. Drotner, K, & Jensen, K. B., & Poulsen, I., & Schrøder, K (1996): Medier og kultur. Valby: Borgens Forlag. Eskjær, M. F. & Helles, R. (2015). Kvantitativ indholdsanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Higgins, C.S.C., & Moss, P. D. (1982). Sounds Real. Radio in Everyday Life. St. Lucia: University of Queensland Press. Hjarvard, S. (2005). Det selskabelige samfund. Essays om medier mellem mennesker. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Høgh, K. (2010). Medier der holder – strategisk lyd- og videopodcasting. Frederiksberg: Forlaget PodConsult. Jakubowicz, K. (2007). Public service broadcasting: a new beginning, or the beginning of the end? KnowlegdePolitics. Theory and practice for the information society. Jauert, P. (2010). Radioen og den digitale udfordring. I T. Broddason, U. Kivikuru, B. Tufte, L. Weibull & H. Østbye (red): Norden och världen. Perspektiv från forskningen om medier och kommunikation. Göteborg: Göteborgs Universitet. Kreutzfeldt, J. (2015). Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Lacey, K. (2013). Listening Publics. The Politics and Experience of Listening in the Media Age. Cambridge: Polity Press. Lejre, C, & Kristensen, N. N. (2014). En kvantitativ metode til analyse af radio. MedieKultur vol. 30, nr. 56, 151-169 McLuhan, M. (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. New York & London: Routledge. Mortensen, F. (2008). Public service i netværkssamfundet. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Shingler, M., & Wieringa, C. (1998). On Air. Methods and Meanings of Radio. London: Arnold. Scannell, P. (1996). Radio Television and Modern Life. London: Blackwell Søndergaard, H. (2010). Ny viden om public service. I E. N. Svendsen (Eds.), Public service – i praksis og i fremtiden (215-240). Århus: Forlaget Ajour Dokumenter DR (2005). DR for dig og hele Danmark. Ønsker og løfter til Mediepolitisk aftale 2007-2010. København: DR DR (2008). DRs årsrapport 2007. København: DR DR (2009a). DRs mediepolitiske udspil. DR – med betydning for alle danskere. København: DR DR (2009b). DRs public service-redegørelse 2008. København: DR DR (2010). DRs public service-redegørelse 2009. København: DR DR (2011). DRs public service-redegørelse 2010. København: DR DR (2012). DRs public service-redegørelse 2011. København: DR DR (2014). Fakta om P1 2013. København: DR DR (2015a). Medieudviklingen 2014. København: DR DR (2015b). DRs virksomhedsstrategi 2015-2018: Værd at dele. Stadig original. Mere digital. København: DR Kulturministeriet (2010a). Forslag fra det hurtigt arbejdende udvalg vedrørende nærmere fastlæggelse af programprofilen for den fjerde landsdækkende FM-radio-kanal. København: Kulturministeriet Kulturministeriet (2010b). Tillægsaftale til den mediepolitiske aftale for 2011-14 af 26. maj 2010 om valg af programprofil for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal. København: Kulturministeriet Kulturministeriet (2011a). Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal. København: Kulturministeriet Kulturministeriet (2014a). DR’s Public Service-kontrakt for 2015-2018. København: Kulturministeriet Kulturministeriet (2014b). Mediepolitisk aftale 2015-2018. København: Kulturministeriet Kulturministeriet (2014c). Mediernes udvikling i Danmark 2014 – Radio. København: Kulturministeriet Radio24syv (2012). Radio24syv’s public service-redegørelse 2011. København: Radio24syv Radio24syv (2015). Radio24syv’s public service-redegørelse 2014. København: Radio24syv Avisartikler Andersen, C. (2014, 3. december): Radio: Amerikansk mordserie suger lyttere til sig. Politiken. http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2473032/radio-amerikansk-mordserie-suger-lyttere-til-sig/ (hentet 25.09.15) Brovall, S. (2013, 10. maj): Nu skal radio høres i biografen. Politiken. http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE1966300/nu-skal-radio-hoeres-i-biografen/ (hentet 25.09.15) Strøyer, R. (2008, 30. januar): Radiomontagen får kunstigt åndedræt. Politiken. http://politiken.dk/kultur/ECE465099/radiomontagen-faar-kunstigt-aandedraet/ (hentet 25.09.15) Yde, K. H. (2014, 17. november): Mennesket i podcastens guldalder. Information. http://www.information.dk/516013 (hentet 25.09.15) Pressemeddelelser DR Presse (2014, 8. april). P1 får mere aktualitet og ny kultureftermiddag: https://www.dr.dk/DRPresse/Artikler/2014/04/08/115240.htm?wbc_purpose=1 (konsulteret 25.09.15) DR Presse (2014, 8. september). DR omstiller til ny medievirkelighed. http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2014/09/08111531.htm (konsulteret 25.09.15) DR Presse (2014, 24. september). Et fornyet P1 går i luften. https://www.dr.dk/drpresse/artikler/2014/09/23/134241.htm (konsulteret 25.09.15) DR Presse (2015, 27. april). Radiodrama går digitalt: https://www.dr.dk/DRPresse/Artikler/2015/04/23/151008.htm (hentet 25.09.15) Kulturministeriet Presse (2010, 10. september). Nyskabende radio på FM4: http://kum.dk/nyhederog-presse/pressemeddelelser/nyheder/nyskabende-radio-paa-fm4/1/1/ (konsulteret 25.09.15) Statens Kunstfond (2015, 25. maj). For første gang modtager tegneserieskabere og radiomontagekunstnere treårige arbejdsstipendier fra Statens Kunstfond: ://www.anpdm.com/newsletterweb/4345514B7745435A4277474559/42415C4B7642405C407 448435A43 (konsulteret 25.09.15)

Published
2016-06-23
How to Cite
Berg, F. S. (2016). Fra monteret monolog til direkte dialog. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 32(60), 21 p. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v32i60.23243