Dansk mediestøtte 1960-2014: Fra økonomisk kompensation til publicistisk motivation [Danish media subsidies 1960-2014: from economic compensation to publicist motivation]

Authors

  • Sofie Flensburg Roskilde University

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v31i58.18286

Keywords:

media subsidies, media policy, history of the danish press, media legislation, media system analysis

Abstract

The article describes the historical development of Danish press subsidies from the 1960s until the passing of the 2013 Law on Media Subsidies. By mapping the changes in legislation, the political discussions and parliamentary processes it is shown that the media political discourse has changed over the last 50 years. State subsidies for the private press have gone from being a controversial political issue in the beginning of the period to becoming a legitimate tool for regulation of the media. This development suggests a growing resemblance between the Danish media policy and the traditions in the neighbouring Scandinavian countries, where direct press subsidies and a higher degree of state regulation have prevailed since the 1970s. In a media system perspective (Hallin and Mancini, 2004) the increasing legitimacy of press subsidies can be seen as a political ‘brake pad’ limiting the convergence with the liberal model and strengthening the corporate-democratic structures of the Danish media system.

Author Biography

Sofie Flensburg, Roskilde University

MA in Communication Studies and History
Department of Communication, Business and Information Technologies 
Roskilde University 

References

Beslutningsforslag nr. 90 (1981) om statsstøtte til trykte medier. Folketingstidende 1980-81, tillæg A, IV, sp. 4183.

Betænkning nr. 536 (1969) om dagspressen og samfundet. Konsulteret 30.

september 2014.

https://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0536-1969

Betænkning nr. 972 (1983) om de trykte mediers økonomi og beskæftigelse. Konsulteret 30. september 2014.

https://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0972-1983

Betænkning nr. 1029 (1985) om dansk mediepolitik. Konsulteret 30. september 2014.

https://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1029-1985

Betænkning nr. 1320 (1996) om medierne i demokratiet. Konsulteret 30. september 2014. https://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1320-1996

Betænkning nr. 1445 (2004) om Dagspressens Finansieringsinstitut. Konsulteret 30. september 2014. https://www.stm.dk/publikationer/betkn_dagpr/index.htm

Blach-Ørsten, Mark & Willig, Ida (2013). ’Print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig’. Journalistica 1, pp. 197-208.

Demokratistøtte, fremtidens offentlige mediestøtte (2011). Rapport fra udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte. Styrelsen for Biblioteker og Medier. Konsulteret 30. september 2014. http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/Rapporter/Demok ratistoette.pdf

Folketingstidende 1962-63, Forhandlingerne II, sp. 2692-2704.

Folketingstidende 1966/67, Forhandlingerne, sp. 2723

Folketingstidende 1980-81, Forhandlingerne, sp. 10788-10815

Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems. Three

Models of Media and Politics, Cambridge: Cambridge University

Press.

Hjarvard, Stig (1995). Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati.

Statsministeriet, Medieudvalget. Konsulteret 30. september 2014.

http://smu.imv.au.dk/hjarvard/3.html#3.1.

Jensen, Klaus Bruhn (red.) (2001). Dansk Mediehistorie bind 1-4. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

L 20 (2013): Forslag til lov om mediestøtte. Konsulteret 30. september 2014.

http://folketingstidende.dk/samling/20131/lovforslaf/L20/index.aspx

L 57 (1997): Forslag til lov om ændring af økonomisk bistand til Dagspressens Finansieringsinstitut (Nye tildelingskriterier og

tilsynsrådets sammensætning). Konsulteret 30. september 2014. http://webarkiv.ft.dk/?Samling/19971/udvbilag/00337006.htm

L 100 (2004-05): Forslag til lov om Dagsbladsnævnet. Konsulteret 30. september 2014. http://www.ft.fk/samling/20042/lovforslag/l100/index.htm

Lov nr. 192 (1984) om økonomisk bistand til Dagspressens Finansieringsinstitut

Lovtidende 1984, A, p. 142

Lov nr. 214 (1970) om økonomisk bistand til et finansieringsinstitut for dagspressen. Lovtidende 1970, A. I, p. 584.

Lov nr. 261 (1981) om ændring af merafgiftsloven (afgiftsfritagelse for månedsaviser). Lovtidende 1981, A, I, p. 698.

Lov nr. 576 (2005) om Dagbladsnævnet. Konsulteret 30. september 2014. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20989

Lov nr. 1604 (2013) om mediestøtte. Konsulteret 30. september 2014.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161108

Lund, Anker Brink & Lindskow, Kristian (2011). ’Offentlig mediestøtte fra post privilegier til licensforlig’. Økonomi og politik, 84 (1), pp. 46-60.

Lund, Erik & Siune, Karen (1981). Statslig støtte – statslig styring? : aspekter af udredningslitteraturen om de elektroniske og trykte medier. Pressens årbog, pp. 340-358.

Mortensen, Frands (2013). Overholder nulmomsen dagbladenes kriterier? Arbejdspapir

Rambøll Management Consulting (2009). Udredning af den fremtidige offentlige mediestøtte. København.

Roppen, Johann (2012). Mediestruktur og mediestøtte i Norden (1960-2010). Norsk Medieforskarkonferanse, Kristiansand.

Siune, Karen (1984). Politik og medier. Aarhus: Politica.

Syvertsen, Trine (2004a). Mediemangfold. Kristiansand: IJ Forlag.

Syvertsen, Trine (2004b). ’Mediepolitikk – Mellom kultur- og næringspolitikk’. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 1, pp. 16-47.

Søllinge, J. D. & Thomsen, N. (1989). De danske aviser 1634-1989

bind 1-3, Dagpressens Fond. Odense: Odense Universitetsforlag.

Søndergaard, H. & Helles, R. (2012) ‘Danish media policy in Evangelia Psychogiopoulou’ (eds.) Understanding media policies: A European perspective. Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 70-84.

Willig (Schultz), I. (2007). ’Fra partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse’. Journalistica, 5, pp. 5-26.

Åkerstrøm Andersen, N. (1995). Selvskabt forvaltning – forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark fra 1900-1994. Frederiksberg: Nyt fra samfundsvidenskaberne.

Downloads

Published

2015-05-13

How to Cite

Flensburg, S. (2015). Dansk mediestøtte 1960-2014: Fra økonomisk kompensation til publicistisk motivation [Danish media subsidies 1960-2014: from economic compensation to publicist motivation]. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 31(58), 85–103. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v31i58.18286

Issue

Section

Articles: Open section