I deres egen verden

Danske journalisters interaktioner på Twitter

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7146/mk.v39i75.134991

Keywords:

journalistik, demokrati, ekkokamre, filterbobler

Abstract

I denne artikel undersøges det, hvem danske journalister kommunikerer med på det sociale medie Twitter, nu kendt under navnet X. Data er baseret på en analyse af 25 journalisters interaktionsmønstre og efterfølgende fire kvalitative interviews. Det konkluderes, at de
i overvejende grad interagerer med andre journalister og kun i begrænset omfang med borgerne. Dette kan indikere, at journalister i al fald på visse punkter indgår i lukkede net- værk, det der i litteraturen undertiden er kaldt ”filterbobler”. De opfølgende interviews viser, journalisterne er bevidst om denne skævhed, men at stærke professionslogikker, kollegiale netværk og frygten for at miste journalistisk objektivitet er blandt de faktorer, der trækker i modsat retning af mere borgerinddragelse. Således er journalistisk professionsetik, normer og vaner altså på paradoksal vis, i modsætning til forpligtelsen som vagthund, vejrhane og demokratisk talerør. Dette kan føre til lavere troværdighed for journalister og dermed bidrage yderligere til den tabte forbindelse til borgerne.

References

Bernsen, M., Ellersgaard, C., & Larsen, A. G. (2015). Magteliten: Hvordan 423 danskere styrer landet. Politik- ens forlag.

Bruns, A., & Enli, G. (2018). The Norwegian Twittersphere: Structure and dynamics. Nordicom Review, 39(1), 129–148. https://doi.org/10.2478/nor-2018-0006

Bruns, A. (2019). Are Filter Bubbles Real? New York: John Wiley & Sons.

Dahlgren, P. M. (2021). A critical review of filter bubbles and a comparison with selective exposure. Nordicom Review, 42(1), 15-33. https://doi.org/10.2478/nor-2021-0002

Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6(4), 442-464. https://doi.org/10.1177/1464884905056815

Dubois, E., & Gaffney, D. (2014). The multiple facets of influence: Identifying political influentials and opinion leaders on Twitter. American behavioral scientist, 58(10), 1260-1277. https://doi.org/10.1177/0002764214527088

Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media. Information, communication & society, 21(5), 729-745. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1428656

Eberholst, M. K. (2018). Den transnationale offentlighed i Øresundsregionen: #Øresund og #greatercph på Twitter. NORDICOM-Information, 40(2), 54-65.

Flaxman, S., Goel, S., & Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption. Public opinion quarterly, 80, 298-320. https://doi.org/10.1093/poq/nfw006

Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press. (Original work published 1962)

Hanitzsch, T., Hanusch, F., Ramaprasad, J., & De Beer, A. S. (Eds.). (2019). Worlds of journalism: Journalistic cultures around the globe. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/hani18642

Hanusch, F. (2018). Political journalists’ corporate and personal identities on Twitter profile pages: A comparative analysis in four Westminster democracies. New Media & Society, 20(4), 1488-1505. https://doi.org/10.1177/1461444817698479

Hanusch, F. (2019). Journalistic roles and everyday life: An empirical account of lifestyle journalists’ professional views. Journalism Studies, 20(2), 193-211. https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1370977 Hermida, A. (2010). Twittering the news: The emergence of ambient journalism. Journalism practice, 4(3), 297-308. https://doi.org/10.1080/17512781003640703

Jensen, J. L. (2014). Online deliberation and beyond? A time-based and comparative study of Danish politi- cal debates online. MedieKultur: Journal of media and communication research, 30 (56). https://doi.org/10.7146/mediekultur.v30i56.16327

Jensen, J. L. (2016). “The social sharing of news: Gatekeeping and opinion leadership on Twitter.” In News Across Media, pp. 142-161. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315692456

Jukes, S. (2019). Crossing the line between news and the business of news-exploring journalists’ use of Twit- ter as a tool for self-promotion. Media and Communication, 7(1), 248-258. https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1772

Jørgensen, S. S., & Westergård, P. (2018). Den journalistiske forbindelse: Sådan genopfinder nyhedsmediet sin relation til borgerne–og sin relevans for demokratiet. Gyldendal Business.

Kjeldsen, L. (2015). Mellem kontrol og afmagt: Ændrede relationer mellem politikere og journalister i en ny medieøkologi. MedieKultur: Journal of media and communication research, 31(59). https://doi.org/10.7146/mediekultur.v31i59.20643

Larsson, A. O., Kalsnes, B., & Christensen, C. (2017). Elite interaction: Public service broadcasters’ use of Twitter during national elections in Norway and Sweden. Journalism Practice, 11(9), 1137-1157. https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1234943

Lasorsa, D., Lewis, S. & Holton, A. (2012). Normalizing Twitter: Journalism practice in an emerging commu- nication space. Journalism studies, 13(1), 19-36. https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.571825

Lewis, S. C., & Molyneux, L. (2018). A decade of research on social media and journalism: Assumptions, blind spots, and a way forward. Media and Communication, 6(4), 11-23. https://doi.org/10.17645/mac.v6i4.1562

Lund, A. B. (2002). Den redigerende magt. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Makhortykh, M., & Wijermars, M. (2021). Can Filter Bubbles Protect Information Freedom? Discussions of Algorithmic News Recommenders in Eastern Europe. Digital Journalism, 1-25.

https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1970601

Lund, A. A. B. (2005). Har nyhedsjournalistikken selvstændig politisk magt?. Økonomi & Politik, 78(3), 2-12. Matusitz, J. & Breen, G.-M. (2012). An Examination of Pack Journalism as a Form of Groupthink: A Theoretical and Qualitative Analysis. Oxfordshire: Routledge Taylor & Francis Group.

https://doi.org/10.1080/10911359.2012.707933

Mills, T., Mullan, K., & Fooks, G. (2021). Impartiality on Platforms: The Politics of BBC Journalists’ Twitter Networks. Journalism Studies, 22(1), 22-41. https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1852099

Motamedi, R., Jamshidi, S., Rejaie, R., & Willinger, W. (2020). Examining the evolution of the Twitter elite network. Social Network Analysis and Mining, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s13278-019-0612-8

Molyneux, L., & Mourão, R. R. (2019). Political journalists’ normalization of Twitter: Interaction and new affordances. Journalism Studies, 20(2), 248-266. https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1370978 Nuernbergk, C. (2016). Political Journalists’ Interaction Networks. Journalism Practice, 10:7, 868-879, https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1162669

Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. London: Penguin. https://doi.org/10.3139/9783446431164

Ruoho, I., & Kuusipalo, J. (2019). The Inner Circle of Power on Twitter: How Politicians and Journalists Form a Virtual Network Elite in Finland. Observatorio (OBS*) Journal, 070-085.

https://doi.org/10.15847/obsOBS13120191326

Schultz, J. (1998). Reviving the fourth estate: Democracy, accountability and the media. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511597138

Tandoc, E. & Vos, T. (2015). The journalist is marketing the news: Social media in the gatekeeping process. Journalism practice, 10(8), 950-966. https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1087811

Verweij, P. (2012). Twitter links between politicians and journalists. Journalism practice, 6(5-6), 680-691. https://doi.org/10.1080/17512786.2012.667272

Voakes, P. S., Kapfer, J., Kurpius, D., & Chern, D. S. Y. (1996). Diversity in the news: A conceptual and meth- odological framework. Journalism & Mass Communication Quarterly, 73(3), 582-593. https://doi.org/10.1177/107769909607300306

Verweij, P. (2012). Twitter links between politicians and journalists. Journalism practice, 6(5-6), 680-691. https://doi.org/10.1080/17512786.2012.667272

Ørsten, M. (2007). Journalistikkens rolle i netværkssamfundet. Journalistica, 2(4). https://doi.org/10.7146/journalistica.v2i4.1800

Downloads

Published

2023-12-19

How to Cite

Jensen, J. L., & Dalbøge, J. (2023). I deres egen verden: Danske journalisters interaktioner på Twitter. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 39(75), 136–155. https://doi.org/10.7146/mk.v39i75.134991