Mediegenre, identifikation og reception

Authors

  • Kirsten Frandsen
  • Hanne Bruun

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v21i38.1275

Abstract

I artiklen sætter forfatterne fokus på forholdet mellem personer, der ser på personer i tv. Udgangspunktet er receptionsanalysen og den motiva- tion for tv-sening, der er forbundet med, at tv-seere relaterer sig til og identificerer sig med personer, der optræder på tv (tv-værter, medvir- kende osv.). Med afsæt i en funktionsorienteret definition af genrebe- grebet (forskellige genrer etablerer forskellige forventninger, indlevel- ser osv. hos modtageren) gennemgår forfatterne forskellige teoretiske positioner, der hver især byder på forskellige forestillinger om forholdet (medie-)tekst og modtageren. Det drejer sig om psykosemiotik,kogniti- onsteori, parasocial interaktionsteori, mikrosociologisk medieteori og spilteori, som alle har et mere eller mindre eksplicit bud på, hvordan medie og modtagere etablerer relationer som en central del af medie- brugerens motivationer og oplevelser. De forskellige teorier om identi- fikation danner ifølge forfatterne et kontinuum, spændende fra teorier om den stærke indlevelse til den mere overfladiske indlevelse. Forfat- terne advokerer for en mere nuanceret brug af begrebet identifikation, til forskel fra en generel brug af begrebet, som ikke medreflekterer de forskellige teoridannelsers forskellige syn på f.eks. magtforholdet mel- lem medie og modtager, og som derfor kan have store konsekvenser for analysens resultater.

Downloads

Published

2005-09-05

How to Cite

Frandsen, K., & Bruun, H. (2005). Mediegenre, identifikation og reception. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 21(38), 11 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v21i38.1275